Condicions d'ús

Normes de Funcionament


Benvinguts a Palma Aquarium

Les presents descriuen les normes bàsiques de funcionament de Palma Aquarium. Aquestes normes de funcionament estan disponibles en la taquilla del parc.


Instal·lacions

Palma Aquarium disposa d'una gran diversitat d'instal·lacions; tancs, jardins, restaurants, fotografia, botiga, animació amb una oferta variada al llarg de l'any.

El parc es reserva el dret d'organitzar, programar, limitar i tancar l'accés al públic a les seves diferents àrees.

Algunes instal·lacions poden trobar-se fora de funcionament, ser suspeses o tancades ja sigui per motius tècnics o per raons meteorològiques, seguretat o operatives que així ho aconsellin, amb la possibilitat que, per aquestes raons calgui tancar el parc. Tot l'anterior no dona dret a devolució de l'entrada o a un canvi de data d'aquesta.


Accés al parc

Els tiquets d'entrada i les passades anuals donen dret a l'accés a Palma Aquarium. Amb ells podrà gaudir durant els dies i les hores en què Palma Aquarium romangui obert al públic, ja sigui íntegrament o en part, de les activitats, l'animació, els restaurants i de la resta de les seves instal·lacions, respectant sempre les seves restriccions d'accés, funcionament, operativa i seguretat.

En les taquilles de Palma Aquarium l'informaran de les tarifes vigents per a cada modalitat d'entrada per a la present temporada. Existeixen serveis no inclosos en el preu de tiquet d'entrada o en la passada anual. Sol·liciti informació al nostre personal sobre les condicions d'adquisició i ús d'aquests.

Per motius de seguretat, Palma Aquarium es reserva el dret a limitar o interrompre l'accés al parc amb la finalitat de no sobrepassar l'aforament màxim legal i garantir la seguretat dels visitants i actuacions d'emergència que poguessin ser necessàries.

Palma Aquarium podrà denegar l'accés al parc a tots aquells usuaris que presentin un estat evident d'embriaguesa, o puguin presentar una amenaça per a la resta de visitants o si mateixos.

1) Palma Aquarium no es responsabilitza de la pèrdua de tiquets d'entrada o passis anuals per part dels visitants.

2) Els tiquets d'entrada i les passades anuals hauran de ser adquirits en les taquilles de Palma Aquarium, en els punts de venda autoritzats, els quals disposaran del corresponent distintiu acreditatiu, o en la web de www.palmaaquarium.com,

3) Els tiquets d'entrada i les passades anuals hauran de conservar-se durant tota la seva estada en les instal·lacions de Palma Aquarium i, si és el cas, mostrar-se al personal del parc que així ho requereixi.

4) Els tiquets d'entrada, els cupons promocionals i les passades anuals no poden ser reemborsables en cap concepte.

5) No s'admeten en cap cas entrades, cupons promocionals o passis anuals, caducats, trencats, fotocopiats, esmenats o deteriorats.

6) Els tiquets d'entrada, els cupons promocionals i les passades anuals no poden ser revenuts.

7) Les passades anuals tenen caràcter personal i intransferible, per la qual cosa Palma Aquarium es reserva el dret de comprovar la identitat del seu portador cada vegada que vagin a ser utilitzats, a través d'un document oficial amb fotografia.


En els casos d'excessiva afluència de públic a Palma Aquarium que pogués dificultar l'operativa de les seves instal·lacions i/o per raons de seguretat, Palma Aquarium podrà cessar en la venda de tiquets d'entrada per a aquest dia, amb la finalitat de garantir el màxim gaudi de la seva visita i evitar aglomeracions.


Palma Aquarium es reserva el dret d'admissió i expulsió de les seves instal·lacions, i de retirar els tiquets d'entrada d'un o més dies i passis anuals, sense possibilitat de reemborsament, quan concorri algun dels següents motius:

Incompliment de les normes aquí contingudes.

Pertorbació de l'ordre.

Ús fraudulent dels tiquets d'entrada, cupons promocionals o passis anuals.

Mantenir conductes que incomodin o perjudiquin altres visitants.

Ocasionar qualsevol desperfecte, deterioració o menyscapte en les instal·lacions de Palma Aquarium.

Per raons de seguretat, Palma Aquarium es reserva el dret d'inspeccionar els objectes de visitants a l'entrada de Palma Aquarium, i d'utilitzar detectors de metalls. No es permet l'entrada amb armes, material inflamable, explosius o objectes perillosos. Així mateix, no s'admet l'entrada d'aquells objectes que fins i tot no sent perillosos puguin incomodar o molestar a altres visitants de Palma Aquarium.

Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats d'almenys un major d'edat.

Per raons sanitàries i d'higiene no s'admeten animals, amb l'excepció de gossos guia.

Algunes de les instal·lacions de Palma Aquarium es troben videovigiladas.

Es permet el consum de beguda i menjar aliè a Palma Aquarium en les zones indicades.

Obligatori anar vestit de manera adequada dins de Palma Aquarium.

Així mateix, queda prohibit transitar o estar en els espais públics, desproveït de part de roba superior, excepte en les zones d'activitats d'aigua.

El dia de la seva visita és molt important comprovar els horaris d'obertura i tancament del parc així com de les seves diferents àrees. En la taquilla l'informaran dels horaris del parc, de les seves activitats i instal·lacions. No obstant això, Palma Aquarium es reserva el dret d'alterar el programa previst, quan existeixin motius tècnics, climatològics, operatius o de seguretat que així ho aconsellin.

Els visitants que desitgin sortir de les instal·lacions de Palma Aquarium amb la intenció de tornar aquest mateix dia, hauran de sol·licitar-lo en la sortida.

El parc es reserva el dret d'organitzar, programar, limitar i tancar l'accés al públic a les seves diferents àrees.

Algunes instal·lacions poden trobar-se fora de funcionament, ser suspeses o tancades ja sigui per motius tècnics o per raons meteorològiques, seguretat o operatives que així ho aconsellin, amb la possibilitat que, per aquestes raons, calgui tancar el parc. Tot l'anterior no dona dret a devolució de l'entrada o a un canvi de data d'aquesta.


Preu de Resident: Palma Aquarium posa a la disposició dels residents balears un preu especial. Tota persona que vulgui acollir-se a aquesta tarifa haurà de justificar el seu estatus de resident en la taquilla del parc, mitjançant document acreditatiu oficial amb fotografia que permeti verificar la identitat i residència del visitant.

Servei cadires de rodes i de custòdia d'objectes personals Palma Aquarium posa a la seva disposició un servei de lloguer de cadires de rodes. Servei subjecte a disponibilitat, de pagament i amb horaris restringits.

Palma Aquarium disposa d'un servei de consignes a l'interior del parc on els visitants podran dipositar els objectes personals que desitgin. Palma Aquarium es reserva el dret de comprovar el contingut d'aquests objectes.

Palma Aquarium no es fa responsable del contingut dipositat en aquestes consignes. Si un objecte és oblidat, passat uns dies es considerarà com a objecte perdut. En cas que sigui menjar, el límit serà d'1 dia i tot seguit serà destruït. Aquest servei està subjecte a disponibilitat, és de pagament i amb horaris restringits.

Cuidi dels objectes i materials que llogui durant la seva visita a Palma Aquarium, ja que aquests una vegada llogats, quedaran sota la responsabilitat del visitant, havent de respondre de l'extraviament o mal que els mateixos puguin sofrir.

És essencial que els visitants durant la seva visita a Palma Aquarium cuidin dels seus objectes personals, perquè el parc no es responsabilitza de qualsevol tipus de pèrdua o mal que els mateixos puguin sofrir.


Fumadors

Queda prohibit fumar, segons la llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

A l'interior de les galeries, restaurants, botiga o qualsevol altre edifici.

En la zona infantil.

Als jardins i jungla.

Existeix una zona als jardins Mediterra, denominada zona de pícnic, on està permès fumar. Fora d'aquesta zona NO està permès fumar.


Durant la seva visita

Les següents normes són d'obligat compliment durant la seva visita a Palma Aquarium.

Els menors d'edat han d'estar vigilats en tot moment per les persones responsables de la seva custòdia majors d'edat.

No està permès el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

No està permès l'ús de patins, bicicletes o similars dins de les instal·lacions.

No està permesa la venda i/o distribució de pamflets, fulls volants o productes, excepte aquells expressament autoritzats per Palma Aquarium.

No està permès banyar-se en els tancs o fonts decoratives, excepte en aquelles específicament habilitades per a això.

Per educació i respecte cap als altres, en la cua d'espera s'haurà de respectar el torn.

En cas d'accident, si us plau, posi's en contacte amb el nostre personal, ells tenen normes específiques de com procedir.

No es disposa de servei de megafonia per a missatges personals.

Per a preservar la higiene, per seguretat, educació i respecte als altres, no es podrà accedir al parc ni romandre en aquest, en vestit de bany o bikini, sense calçat o amb el tors descobert.

En el pagaments que realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, és obligatòria l'exhibició de document oficial que acrediti la personalitat del seu portador. En cas que no es pogués comprovar la coincidència de les dades personals, Palma Aquarium pot declinar la targeta com a mitjà de pagament.

En aquelles transaccions/operacions en les quals hagi de mostrar-se una identificació, el personal podrà sol·licitar el DNI o passaport per a comprovar el correcte ús d'aquest.


Fotografia

Palma Aquarium ofereix als seus visitants un servei de fotografia. És voluntari posar per a la fotografia, la realització d'una fotografia record de la seva visita no implica cap compromís de compra.

En el punt de venda de fotografia podran adquirir les còpies que desitgi; les fotografies no adquirides es destrueixen en un termini de 24 hores.


Restauració

No està permesa la venda de begudes alcohòliques a menors d'edat, segons la normativa vigent.

En els punts de restauració, en les hora de màxima afluència i/o quan l'operativa així ho aconselli, només es permetrà l'accés a visitants que vagin a utilitzar el servei de restauració, sent obligatori en aquest cas realitzar una consumició mínima (5€).


 Botigues

Per als canvis de productes comprats a les botigues de Palma Aquarium és indispensable el tiquet de caixa. El temps màxim per a fer aquests canvis de productes és d'una setmana des de la data de compra d'aquest.


Filmacions, imatges i fotografia

Els animem a fotografiar i/o filmar el nostre parc sempre que el seu ús sigui estrictament personal. Si desitja fotografiar i/o filmar el nostre parc amb finalitats comercials, li preguem que es posi en contacte amb el nostre personal.

L'ús del flaix no està permès en la zona de tancs, la llum intermitent d'un flaix molesta als animals causant-los estrès, esperem la seva comprensió sobre aquest tema.

No està permès fer fotografies ni filmacions en aquells llocs on ja es prenguin fotografies comercials per a la seva venda (entrada del parc i la jungla).


 Estacionament de vehicles


En els voltants de Palma Aquarium existeix un pàrquing de cotxes i un pàrquing d'autobusos, que són municipals, públics i gratuïts. Aquests pàrquings són propietat de l'Ajuntament de Palma. En el pàrquing de busos està permès aparcar cotxes durant el cap de setmana segons la senyalització allí situada.

En determinades èpoques de l'any, l'Ajuntament podrà establir zones d'estacionament limitades d'ús restringit per a esdeveniments de diversa índole.

Per motius de seguretat, recomanem que tancament el vehicle amb clau i no deixi cap objecte a la vista. La zona d'estacionament als voltants de Palma Aquarium és municipal, pública i gratuïta, és per això que el parc declina qualsevol responsabilitat sobre robatoris, furts, pèrdues o danys causats en els vehicles allí estacionats o al seu contingut.

La zona d'estacionament de vehicles no es troba vigilada.

Existeix un pàrquing subterrani públic i de pagament a 100 m de les instal·lacions de Palma Aquarium. Consulti tarifes, preus i normes de funcionament d'aquest pàrquing.


Esdeveniments especials

Palma Aquarium pot realitzar dins o fora de les seves instal·lacions esdeveniments especials fos i dins de l'horari d'obertura de les seves instal·lacions, posant a la disposició dels assistents d'aquests esdeveniments aquelles instal·lacions i serveis que consideri oportú en cada cas.

A criteri de Palma Aquarium, aquests esdeveniments poden estar o no inclosos en el preu dels tiquets i passis anuals d'accés a les instal·lacions.

Els esdeveniments poden estar dirigits al públic en general o estar restringit a col·lectius predeterminats per Palma Aquarium.


 Ocean Pass – Passada anual

Les passades anuals donen dret a l'accés a Palma Aquarium durant els dies i hores en què aquest romangui obert al públic, ja sigui íntegrament o en part, podent gaudir de les seves instal·lacions, activitats, animació, …. Respectant sempre les seves restriccions d'accés, funcionament, operativa i seguretat.

L'adquisició de la passada anual suposa l'acceptació del contingut de les normes de funcionament de Palma Aquarium i, per tant, del seu compliment total durant la seva estada en les instal·lacions de Palma Aquarium.

Les passades anuals no poden ser revenuts ni reemborsats.

Palma Aquarium no es responsabilitza de la pèrdua de passades anuals per part dels visitants.

Les passades anuals són de caràcter personal i intransferible pel que no poden ser utilitzats per una persona diferent del titular. És per això que Palma Aquarium es reserva el dret de comprovar la identitat del seu portador cada vegada que vagin a ser utilitzats.

Les passades anuals hauran de conservar-se durant tota la seva estada en les instal·lacions de Palma Aquarium i, si és el cas, mostrar-se al nostre personal que així ho requereixi.

Els menors de dotze anys han d'anar obligatòriament acompanyats d'almenys un adult.

Palma Aquarium es reserva el dret d'admissió, d'expulsió de les seves instal·lacions, i de retirar les passades anuals temporalment o definitivament quan concorrin alguns dels següents motius:


Incompliment de les normes de funcionament de Palma Aquarium.

Pertorbació de l'ordre.

Ús fraudulent de les passades.

Mantenir conductes que incomodin o perjudiquin altres visitants.

Ocasionar qualsevol tipus de deterioració, menyscapte o desperfecte en les instal·lacions de Palma Aquarium.

La passada confereix al seu titular els següents drets:


Accedir lliurement i de manera gratuïta a Palma Aquarium tantes vegades com desitgi durant el temps de vigència de la passada.Gaudir dels avantatges, descomptes i promocions dissenyats pe

r a cada tipus de passada i en les condicions establertes en cadascun d'ells. El titular de la passada és l'únic responsable d'informar-se sobre les accions promocionals que Palma Aquarium llança al mercat que no seran en cap supòsit prorrogables o objecte de reclamació posterior en cas de no beneficiar-se d'elles dins del període de validesa que Palma Aquarium haurà de comunicar de manera explícita per a coneixement dels membres.

El titular de la passada haurà de comunicar de manera immediata a Palma Aquarium la pèrdua, robatori, furt o deterioració de la seva passada al 902 702 902 o al + 34 971 746 104, tenint un cost de 0 € (zero euros) la primera reposició de la passada, sigui pel motiu que sigui, però havent-se d'abonar el cost de la targeta per a cada reposició posterior.

La vigència de la passada no podrà modificar-se en cap cas una vegada emès el mateix.

En aquells casos de força major i que puguin ser sempre demostrats de manera fefaent pel sol·licitant, i sempre a criteri de Palma Aquarium, el titular de la passada anual en vigor podrà sol·licitar un únic cas de canvi de nom de titular qui podrà gaudir del mateix durant el temps de validesa restant. En cas que l'edat suposi una categoria de menor import de la passada, els sol·licitants no tindran cap dret a reclamar la diferència. Així mateix, en cas que l'edat del nou titular suposi una categoria de major import de passada, Palma Aquarium no tindrà dret a reclamar la diferència.


Seguretat

Palma Aquarium disposa d'un manual d'autoprotecció amb expedient 2445, segons RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.

Aquest pla està compost per: 

Informació general de l'edifici

Avaluació de riscos

Mitjans de protecció

Pla d'emergència i evacuació

Implantació

L'empresa realitza formacions i simulacres anuals als seus treballadors per a implantar el pla d'evacuació. El personal específic en evacuació ha realitzat formació en seguretat contra incendis.


Aquest pla es manté actualitzat i es revisa com a màxim cada cinc anys. Així mateix compleix amb el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, RD 1942/1993. L'edifici disposa tots BIE, extintors i centraleta contra incendis segons la normativa aplicada.

L'empresa disposa d'un sistema de gravació, CCTV, totes les gravacions estan registrades amb codi d'inscripció 208294121 en l'agència de protecció de dades segons Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.


Palma Aquarium els desitja que gaudeixin de la seva visita.